Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Jun 2022 8:29
2022. Jun 24. 8:29
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť, prihliadnuc na pripomienky verejnosti, pripraví strategický plán tzv. masterplan. Na verejnom stretnutí, ktoré organizovala akciová spoločnosť Verejné prístavy, boli okrem obyvateľov prítomní aj zástupcovia jednotlivých dotknutých orgánov. Na základe poverenia Verejných prístavov a.s. plány predstavil spolupracovník spoločnosti Aquatis Ing. Michael Trnka, CSc. Nižšie si môžete pozrieť kompletnú prezentáciu, v ktorej sú predstavené všetky možné varianty umiestnenia prístavu.

Ďalšie aktuality
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Chráňme si naše komunitné priestory

Obyvatelia predložili niekoľko pripomienok týkajúcich sa parkovania pred kúpaliskom. Sadzby boli zvýšené a časové rozpätie, v ktorom sa vyberá parkovné, bolo…

6. 06. 2024
2024. 06. 6.
Zobraziť detail