Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Jun 2022 8:29
2022. Jun 24. 8:29
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť, prihliadnuc na pripomienky verejnosti, pripraví strategický plán tzv. masterplan. Na verejnom stretnutí, ktoré organizovala akciová spoločnosť Verejné prístavy, boli okrem obyvateľov prítomní aj zástupcovia jednotlivých dotknutých orgánov. Na základe poverenia Verejných prístavov a.s. plány predstavil spolupracovník spoločnosti Aquatis Ing. Michael Trnka, CSc. Nižšie si môžete pozrieť kompletnú prezentáciu, v ktorej sú predstavené všetky možné varianty umiestnenia prístavu.

Ďalšie aktuality
Otvára požičovňa malých plavidiel

V sobotu 3. júna otvára požičovňa malých plavidiel  na Mŕtvom ramene Váhu. Počas júna čaká na svojich priaznivcov každý víkend v čase medzi 10:00 – 20:00…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
Otvára komárňanské kúpalisko

1. júna otvára svoje brány komárňanské kúpalisko. Pri bazénoch boli vytvorené ďalšie oddychové zóny a rozšírila sa aj ponuka bufetov. S možnosťou bezplatného…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade

Na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Mesto Komárno zavedie na Matričnom úrade nestránkový deň za každý štvrtok…

26. 05. 2023
2023. 05. 26.
Zobraziť detail
Prebieha biologická regulácia komárov

Mesto Komárno na začiatku mája začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami. Odborníci látku…

22. 05. 2023
2023. 05. 22.
Zobraziť detail