24. Jun 2022 8:29
2022. Jun 24. 8:29
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť, prihliadnuc na pripomienky verejnosti, pripraví strategický plán tzv. masterplan. Na verejnom stretnutí, ktoré organizovala akciová spoločnosť Verejné prístavy, boli okrem obyvateľov prítomní aj zástupcovia jednotlivých dotknutých orgánov. Na základe poverenia Verejných prístavov a.s. plány predstavil spolupracovník spoločnosti Aquatis Ing. Michael Trnka, CSc. Nižšie si môžete pozrieť kompletnú prezentáciu, v ktorej sú predstavené všetky možné varianty umiestnenia prístavu.

Ďalšie aktuality
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného…

28. 06. 2022
2022. 06. 28.
Zobraziť detail
Oficiálne odovzdali urgentny príjem

Vo štvrtok, 23. júna napoludnie sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie urgentného príjmu v komárňanskej nemocnici. Veľká časť (8,2 mil. eur) investície za takmer…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Ocenili najúspešnejších žiakov

V utorok predpoludním vedenie mesta Komárno ocenilo najúspešnejších žiakov komárňanských škôl. Po dvojročnej prestávke sme opäť mohli zorganizovať slávnostnú…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Spojené komunálne voľby sa budú konať 29. októbra

Prvýkrát v histórii krajiny sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnakom čase. Predseda slovenského…

20. 06. 2022
2022. 06. 20.
Zobraziť detail