Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta (Štatút mesta § 18).

Csintalan Miklós
telefónne číslo: 035/2851-211
Sídlo: Hlavná budova Mestského úradu, nám.gen.Klapku č.1, druhé poschodie

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2022

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2021

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2021

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2019

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2019

PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2018

Správa hlavného kontrolóra na rokovanie mestského zastupiteľstva v Komárne:

DátumSpráva
2015 
21.01.2015PDF
12.03.2015PDF
21.05.2015PDF
25.06.2015PDF
30.07.2015PDF
24.09.2015PDF
05.11.2015PDF
2016 
21.01.2016PDF
11.02.2016PDF
26.05.2016PDF
07.07.2016PDF
29.09.2016PDF
03.11.2016PDF
08.12.2016PDF
2017 
26.01.2017PDF
09.03.2017PDF1PDF2
18.05.2017PDF1PDF2
22.06.2017PDF1PDF2
28.09.2017PDF
09.11.2017PDF
14.12.2017PDF
2018 
08.02.2018PDF1PDF2
22.03.2018PDF
10.05.2018PDF1 , PDF2
21.06.2018PDF
11.10.2018PDF
09.11.2018PDF
2019 
31.01.2019PDF1 , PDF2
14.03.2019PDF
23.05.2019PDF
27.06.2019PDF
15.08.2019PDF
30.10.2019PDF
28.11.2019PDF
12.12.2019PDF
2020 
21.05.2020PDF
25.06.2020PDF
18.08.2020PDF
17.09.2020PDF
29.10.2020PDF
10.12.2020PDF
2021 
04.02.2021PDF
18.03.2021PDF
20.05.2021PDF
01.07.2021PDF
21.09.2021PDF
11.11.2021PDF
16.12.2021PDF