Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Parkovanie
vozidiel ďalej len („parkovacie miesta“) sú zaradené do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných ... Thalyho, Kapitánova ul., b) ZÓNA A2: Nám. ... Doba spoplatnenia za dočasné parkovanie je:a) v ZÓNE A1 a A2 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 ... eur0,50 eur-A20,70 eur-Prvá hodinaA32,00 eur1,00 eur- Parkovacie karty Rezidentná parkovacia ... eur Parkovacia karta „Penzión“Cena kartyročná60,00 eur Parkovacia karta „Podnikateľ“Cena
príspevok
6. 6. 2022
Oddychová zóna v blízkosti Špicu bola dokončená
V piatok, 3. júna bola dokončená oddychová zóna v blízkosti Špicu.
príspevok
1. 1. 1970
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch
spolupráci so štátnou políciou mestský úrad zmapoval miesta, kde by šírka chodníka umožňovala pravidelné parkovanie
príspevok
27. 6. 2023
V Komárne vybudujú nové parkoviská
miest boli vyhodnotené oblasti s najväčším nedostatkom a práve na týchto miestach budú vybudované nové parkovacie ... Tieto parkovacie miesta budú vybudované z drveného kameňa a obrubníkov. ... Existuje jedna výnimka, kde budú parkovacie miesta vydláždené, a to na Vnútornej okružnej blízko mostu
stránka
Tlačivá
PDF 3 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie ... PDF 4 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie
stránka
1995
č. 13 Dopravný režim v pešej zóne mesta Komárno č. 2 VZN, ktorým sa mení a doplna VZN č. 11/94 o
stránka
Odbor rozvoja a životného prostredia
stanoviskaDOCODTPDF03Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenieDOCODTPDF04Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie ... dopravného značenia pre právníckefyzické osoby a taxislužbuDOCODTPDF05Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie
stránka
2007
OVÚRaSM10.08.2007 11/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne ... a VZN č. 11/20056/2011 15.10.2007 14/2007ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu zóny
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
V dňoch 15.2.2024 a 16.2.2024 (štvrtok a piatok) bude pokladňa zatvorená z technických dôvodov. Bude možné zaplatiť len správne poplatky v hotovosti, v  pomocnej pokladni pre osvedčovanie podpisov a listín v Kancelárii prvého kontaktu na adrese Nám. gen. Klapku 1, Komárno.…
príspevok
6. 2. 2023
OZNÁMENIE
Dňa 9. februára 2023 (štvrtok) matričný úrad bude zatvorený z technických príčin.Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 4. 2021
Oznam
príspevok
13. 4. 2021
Oznam
udalosť
29. 3. 2023
Zorán (koncert)
Cena vstupného 26€.
príspevok
27. 5. 2022
Oznámenie - uzávierka cesty
Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu uskutočnenia podujatia „Deň detí v Komárne“ bude úplne uzatvorená Hradná ulica v úseku pred MsKS Béni Egressyho dňa 29.05.2022 od 13,00 hod.  do 19,00 hod. Premávka bude odklonená na obchádzkovú trasu v smere od Hradnej ulici na Športovú ulicu a Vnútornú okružnú…
príspevok
10. 8. 2021
Oznámenie o vykonaní postreku
HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi…
udalosť
3. 11. 2023
Monastery, Devoid, Malok / koncert
8€
príspevok
1. 1. 1970
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie
Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace ...) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj…
príspevok
13. 9. 2022
Jesenné upratovanie mesta - oznámenie
Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2022 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace ...) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj…
príspevok
17. 2. 2023
Jarné upratovanie mesta - oznámenie
Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace ...) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj…
príspevok
5. 9. 2023
JESENNÉ  UPRATOVANIE  MESTA - OZNÁMENIE
Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace ...) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj…