Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
29. Jan 2024 7:39
2024. Jan 29. 7:39
Stalo sa v roku 2023

Minulý rok bol náročný pre rodiny aj miestne samosprávy. Samosprávy dostali menej peňazí, čo sťažuje zabezpečovanie služieb. Mestá tvrdo zasiahli vysoké ceny, inflácia a museli tiež plniť nové povinnosti od štátu.
Napriek tomu Komárno v roku 2023 naďalej dosahovalo pokrok a zaznamenalo významné zlepšenia takmer vo všetkých oblastiach. Významná časť z nich bola realizovaná z grantov, prostredníctvom ktorého sa v minulom roku uskutočnili stavebné práce v hodnote niekoľkých miliónov eur.


Rekonštrukcia pevnosti
Pokračovala obnova pevnosti, v rámci ktorej sa v roku 2023 dokončila výstavba za 1 milión eur, vďaka ktorej bola otvorená nová turistická kancelárie v pevnosti, bola obnovená časť fasády a časť chodníka. Vznikne aj nová trafostanica, ktorá umožní organizovanie väčších podujatí a rozvojových aktivít. Mesto tiež podalo novú žiadosť o grant na pokračovanie rekonštrukcií.

Investície v kajak-kanoe klube
V klube na Vážskom brehu prebiehali paralelne dva projekty. Jedným z nich bolo zlepšenie energetickej účinnosti pomocou tepelných čerpadiel v hodnote za viac ako 203 000 EUR. V rámci druhého projektu podporeného grantom boli vylepšené tréningové podmienky v budove klubu aj mimo neho.

16 nových nájomných bytov
V roku 2022 bolo dokončených 14 a v roku 2023 16 nových nájomných bytov zo štátnej dotácie. Moderné, energeticky úsporné byty s parkovacími miestami boli dokončené v decembri a odovzdané novým nájomníkom. Mesto začalo prípravy na výstavbu ďalších 88 nájomných bytov.

Zlepšenia v cyklodoprave
Mesto získalo grant na ďalší úsek cyklotrasy, ktorý bude dokončený začiatkom tohto roka. Bola podaná aj nová žiadosť o dotáciu na pokračovanie výstavby cyklotrás a obnovu chodníkov. Vo všetkých mestských školách boli inštalované cykloprístrešky a stojany na bicykle, takisto z dotácie.

Nová kompostáreň
V novembri bola v Hadovciach otvorená kompostáreň s kapacitou na spracovanie 2244 ton zeleného odpadu ročne. Obyvatelia Komárna tu môžu bezplatne odovzdať zelený odpad a zobrať si kompost. V rámci projektu za 1,47 milióna eur sa vybudoval nielen tento areál, ale kompostáreň bola vybavená aj najmodernejším strojovým parkom.

Nové detské ihriská
V roku 2023 sa začala výstavba dvoch nových detských ihrísk a oddychových parkov. Na jeseň bol dokončený park Čistinka pri Mŕtvom ramene Váhu, ktorý si v rámci hry spoločnosti LIDL vybojovali obyvatelia Komárna. Základy ihriska za takmer 260 000 eur vytvorilo mesta na vlastné náklady. Začala sa aj výstavba detského ihriska Rodinka, ktoré vytvorí inkluzívne drevené ihrisko na brehu Mrtváku.

Obnovený park Petőfi
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho bol obnovený park na Petőfiho ulici. Okolie sochy bolo revitalizované a osadený nový vonkajší mobiliár. V okolí parku boli umiestnené QR kódy, ktoré možno naskenovať a vypočuť si Petőfiho básne v podaní hercov Jókaiho divadla.

Kruhový objazd KOMVaK
Kruhový objazd pri hlavnej budove KOMVaK-u bol rozšírený o unikátne umelecké dielo s odkazom na vysokú kvalitu vody v Komárne a jeho dlhú históriu zásobovania vodou.

Materská škola na ulici Mieru
Materská škola na Ulici mieru dostala nový vzhľad. Do materskej školy, ktorú navštevujú slovenské aj maďarské deti, v súčasnosti chodí 80 škôlkarov. Náklady na rekonštrukciu a vonkajšie zateplenie presiahli 300 000 eur, z ktorých väčšinu pokrylo mesto prostredníctvom dotácií.

Komplexný zelený program
V meste bolo spustených niekoľko zelených iniciatív. Mesto zriadilo vlastnú lesnú škôlku. Počas roka boli vysadené stovky stromov. Na jeseň sa uskutočnila kampaň Adoptuj si strom, v rámci ktorej obyvatelia dostali do daru okrasné a ovocné stromy. Je pripravený ďalší projekt na rozširovanie zelených plôch a zelených komunitných priestorov.

Renovácia kontajnerových stanovíšť
Za posledné roky pravidelne prebieha renovácia kontajnerových stanovíšť, ale v roku 2023 na ňu mesto vynaložilo doteraz najvyššiu sumu z vlastného rozpočtu, približne štvrť milióna eur. V budúcnosti sa bude pokračovať v renovácii, zastrešení a uzatváraní priestorov, aby sa zlepšil poriadok okolo kontajnerov a zvýšil stupeň separácie.

Obnova verejného osvetlenia
V roku 2023 sa začal doteraz najväčší projekt obnovy verejného osvetlenia v Komárne v hodnote približne 1,5 milióna eur. Na mnohých uliciach boli vymenené svietidlá a v niektorých uliciach boli vymenené pouličné stožiare a vedenie. Na niektorých miestach sa rozšírilo verejné osvetlenie. Modernizácia, vďaka ktorej bude osvetlenia nielen kvalitnejšie, ale aj oveľa úspornejšia, bude ukončená na jar tohto roka.

Výstavba parkovacích miest
V roku 2023 bol dokončený jeden z najväčších projektov rozšírenia parkovacích miest v našom meste. Na sídliskách vznikli parkovacie miesta v hodnote 300 000 eur. Zlepšovanie podmienok parkovania bude pokračovať aj v tomto roku. Na niektorých miestach bude možné vyhradené parkovanie na chodníkoch, vytvoria sa záchytné parkoviská a zavedie sa parkovací poriadok, ktorý zabezpečí, aby každá rodina mala svoje parkovacie miesto.

Ukončenie obnovy ciest
V roku 2023 bola dokončená ďalšia fáza veľkého projektu obnovy ciest, v rámci ktorej bolo kompletne zrekonštruovaných 16 ciest. Na viacerých miestach v meste boli obnovené kompletné úseky, na niektorých vznikli nové cesty/kruhový objazd a na viacerých miestach boli súčasťou rekonštrukcie aj chodníky. Náklady na obnovu presiahli 5,4 milióna eur.

Revitalizácia VII. sídliska
Bol ukončený program revitalizácie VII. sídliska, ktorý sa týkal viacerých častí sídliska. Väčšinu z tohto projektu v hodnote 450 000 EUR financovalo mesto prostredníctvom dotácií. Vytvorili sa nové chodníky a parkovacie miesta, pribudlo detské ihrisko a vonkajší mobiliár. Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska.

Ďalšie aktuality
Aj ženy postupili do najvyššej ligy

Vedenie mesta dnes prijalo na radnici ženský futbalový tím KFC, ktorý skončil na prvom mieste v majstrovstvách, ktoré sa skončili tento víkend, čím si…

14. 06. 2024
2024. 06. 14.
Zobraziť detail
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail